zbliżony


zbliżony
Koła zbliżone do kogoś (czegoś) zob. I koło 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zbliżony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający cechy podobne do cech czegoś innego, różniący się małymi szczegółami, podobny do czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kształt działki był zbliżony do prostokąta. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zbliżony — zbliżonyżeni imiesł. przymiotnikowy bierny czas. zbliżyć (p.) zbliżony w użyciu przym. «mający podobne cechy, właściwości; niewiele się różniący, podobny» Linia w kształcie zbliżonym do koła …   Słownik języka polskiego

  • iłowaty — «zbliżony, podobny do iłu pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości» Iłowata gleba. Iłowate podłoże. Iłowate warstwy ziemi. Iłowaty grunt …   Słownik języka polskiego

  • karogniady — «zbliżony do maści (konia) karej, miejscami brunatny lub żółtawy; o koniu: mający taką maść; skarogniady» …   Słownik języka polskiego

  • lejowaty — «zbliżony kształtem do leja, mający wygląd leja» Lejowaty otwór …   Słownik języka polskiego

  • wieńcowy — «zbliżony kształtem do wieńca, przypominający wieniec opasujący coś, kolisty» ∆ anat. Naczynia wieńcowe «tętnice i żyły własne serca» ∆ Tętnice wieńcowe «dwie tętnice odżywiające mięsień serca, odchodzące od tętnicy głównej wstępującej» ∆ med.… …   Słownik języka polskiego

  • złotawy — «zbliżony kolorem do złota; mający odcień złoty» Złotawa cera. Złotawe włosy. Złotawy poblask przed zachodem. Złotawe światło. ∆ chem. Związki złotawe «nietrwałe połączenia chemiczne złota, w których złoto jest jednowartościowe (np. chlorek… …   Słownik języka polskiego

  • berżeretka — ż III, CMs. berżeretkatce; lm D. berżeretkatek 1. lit. «utwór liryczny w poezji francuskiej XVIII w., także lekka piosenka o charakterze sentymentalnym, mające za treść motywy pasterskie» 2. «taniec w szybkim tempie zbliżony do saltarella, modny… …   Słownik języka polskiego

  • chityna — ż IV, CMs. chitynanie, blm «substancja organiczna, wielocukier zbliżony budową do celulozy; występuje w błonach komórkowych u grzybów i bakterii, tworzy okrywy ciała skorupiaków, pajęczaków, owadów i in. bezkręgowców» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • chodzony — m odm. jak przym. «polski taniec ludowy, zbliżony do poloneza, w tempie powolnym i w takcie trójdzielnym» Tańczyć, grać chodzonego …   Słownik języka polskiego